เรียนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน เนื่องจากระบบปี 2566 มีการเด้งผู้ใช้ออกจากระบบตลอดเวลา และผู้ดูแลระบบยังหาสาเหตุแก้ไขไม่ได้ --จึงขอเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบเดิมเหมือน ปี2565-- 1.ในส่วนผู้ที่มีการส่งหนังสือช่วงวันที่ 5-6 ให้ท่านเข้าไปแนบเอกสาร แล้วส่งใหม่ ทั้งทะเบียนหน่วยงาน และทะเบียนกลาง 2.ในส่วนข้อมูลย้อนหลัง ช่วงวันที่ 3-6 ค้นหาได้ในช่องค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ** **ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ** ขอบคุณครับ

  1.เข้าระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2566 คลิ๊กที่นี่  3.ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วง วันที่ 3 - 6 มกราคม พ.ศ.2565 คลิ๊กที่นี่  3.ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2565 คลิ๊กที่นี่Copyright 2017 Sarabanflow by Bigbeesolution company All rights reserved 062-2894625